Signalisatie Lamp  thumbnail

Signalisatie Lamp

Published Jan 13, 24
5 min read

De heer (VVD): Ik begreep toch goed dat de heer Van Dijk sprak over een aangehouden motie, geen aangenomen motie? De heer (SP): Dat begreep u goed, mijnheer Teeven. Afzetpaal chroom. Afzetpaal chroom. Afzetpaal chroom. Afzetpaal chroom. Afzetpaal chroom. De heer (VVD): Dan is de tweede vraag aan de heer Van Dijk wat we dan moeten met die motie, als die aangehouden is

We hebben een motie en we hebben een politieke situatie. Ik heb een voorstel. Als de heer Teeven graag wil weten waar hij aan toe is, kan hij een motie indienen. Dan zullen we zien hoe het ervoor staat. De : De heer Van Dijk is klaar. Dan gaan we naar de heer De Roon.

We hebben een beleidsstandpunt van de regering ontvangen. Het is weliswaar jaren te laat, maar het ligt er nu. Ik ben blij met dat beleidsstandpunt en ook met de inhoud ervan. Jammer dat het nog meer dan een halfjaar heeft moeten duren voordat we er eindelijk over konden praten (Afzetpaal chroom). Maar dat het nu zover is, ook daar ben ik vandaag blij mee

Dat die mogelijkheid er nog steeds niet is, is natuurlijk een schande. Dat heeft niet alleen voor heel veel frustratie gezorgd bij de reders, bij opvarenden en bij hun thuisfront, maar ook bij de Partij voor de Vrijheid - Afzetpaal chroom. Vooral dankzij de Partij van de Arbeid – het is echter niet haar exclusieve resultaat – vertoont de bescherming van Nederlandse schepen tegen piraterij al jarenlang zwakke plekken

Het resultaat daarvan was dat de toezending van het beleidsstandpunt talloze malen door het kabinet is uitgesteld. Een met waarborgen omklede mandatering van een geweldsbevoegdheid van de overheid is geen uitholling van het geweldsmonopolie - Afzetpaal chroom. Mijn fractie, die van de PVV, is het getreuzel meer dan zat, maar dat is niet het enige

Afzetpalen Chroom

Concreet wil ik van de bewindslieden weten wanneer het wetsvoorstel over de inzet van particuliere beveiligers naar de Raad van State wordt gestuurd. Ik hoop dat ik daar een hoopgevende reactie op mag krijgen. Wat de PVV betreft wordt de benodigde wetgeving met spoed door het hele wetgevingsproces heen geloodst, want particuliere beveiligers moeten zo snel mogelijk een wettelijke basis krijgen om onze koopvaardijschepen te kunnen beschermen.Ik hoor graag een reactie van de bewindslieden op dit punt. Ik zou het liefste zien dat die wetgeving er nu als een noodwet of een spoedwet doorheen gejast wordt (Afzetpaal chroom). Is het kabinet daartoe bereid? Veel koopvaardijschepen zijn inmiddels uitgevlagd om toch met gewapende particuliere beveiligers te kunnen varen, maar dan dus onder de vlag van een ander landDe inzet van mariniers is in sommige gevallen nu eenmaal niet toereikend. Tijd, geld en een verplichte minimale omvang van mariniersteams vormen soms een niet te nemen horde voor de Nederlandse koopvaardijsector - Afzetpaal chroom. De inzet van particuliere beveiligers is daardoor gewoon noodzakelijk. De opmerkingen van mijn collega – en ook ex-collega, in onze vorige betrekkingen – Teeven over de begrippen «noodweer» en «noodweerexces» en de toepasselijkheid daarvan op dit soort situaties deel ik volledig

Ik deel die vrees helemaal niet, want die particuliere beveiligers die krachtens dit beleidsstandpunt zullen worden ingezet, werken allemaal namens gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven hebben er zelf belang bij dat het niet fout gaat. Zij hebben er dus alle belang bij om hun personeel op de juiste wijze te instrueren en geïnstrueerd te houden over de manier waarop je met noodweersituaties moet omgaan.

Ik denk dat er voldoende reden is om te verwachten dat dit perfect zal lopen (Afzetpaal chroom). Het Openbaar Ministerie is terughoudend met het arresteren van mensen die in hun woning overvallen worden en vervolgens geweld plegen om die aanval tegen te houden of af te weren. Ik zou graag zien dat het Openbaar Ministerie eenzelfde beleidslijn hanteert als er straks sprake is van gewapende particuliere beveiligers op koopvaardijschepen

Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - Pvc & Staal

Ik verzoek de Minister van Veiligheid en Justitie om ons toe te zeggen dat het OM dat niet gaat doen. Met name de woordvoerder van de Christen, Unie pleitte voor een proef met kleinere VPD's, dus kleinere marinierseenheden ter beveiliging van koopvaardijschepen. Dat gaat niet werken, althans niet op een manier waar de koopvaardij wat aan heeft, want ook kleinere VPD's hebben nog steeds diplomatieke toestemming nodig om met gewapende militairen op het grondgebied of in de territoriale wateren van een andere staat te komen.

Die spotmarkt heeft behoefte aan de mogelijkheid om snel op te treden. Dat is niet gegarandeerd en zelfs niet mogelijk met een kleiner VPD (Afzetpaal chroom). Hoezeer ik de bedoelingen van de heer Voordewind ook begrijp en kan delen, het gaat niet werken. Het voldoet niet aan de behoefte van de koopvaardij

Ik dring er daarom bij het kabinet op aan om niet eerst nog weer met kleinere VPD's te gaan experimenteren. Ik hoop dat de heer Voordewind ook inziet dat dat niet gaat werken. Ik begrijp dat ik moet afsluiten (Afzetpaal chroom). Dat ga ik doen met de volgende opmerking. Waar gammele bootjes met gelukszoekers door de Partij van de Arbeid hartelijk worden verwelkomd, worden prachtige koopvaardijschepen vakkundig weggejaagd

Dat moet zo snel mogelijk eindigen. Ik roep het kabinet op om ervoor te zorgen dat die wet bij wijze van spreken morgen al wordt ingediend en dat die nog dit jaar van kracht kan worden. De heer (Houwers): Voorzitter. We spreken vandaag over het beveiligen van onze schepen tegen aanvallen van piraten en daarmee ook over het geweldsmonopolie van de overheid.Helaas zien wij piraterij nu ook in andere delen van de wereld toenemen. Het is immers een lucratieve handel voor criminelen (Afzetpaal chroom). Voor het kabinet is de bescherming van koopvaardijschepen een beleidsprioriteit. De zorg voor een toereikend niveau van bescherming van haar onderdanen is een kerntaak van de overheid. Ik prijs de inzet van de mariniers die werkzaam zijn op deze VPD's

Signalisatie Nooduitgang

Dat mag best nog eens benoemd worden. Ze leveren dus goed werk. Helaas lukt het niet in alle gevallen om in de beveiligingsbehoefte van de reders te voorzien. Dat is jammer, maar je kunt helaas niet alles (Afzetpaal chroom). Voornamelijk op de spotmarkt is niet altijd inzet mogelijk vanwege de grote flexibiliteit die gevraagd wordt

Latest Posts

Beveiligingscamera Kopen? Kijk Snel! - Bol

Published Apr 24, 24
4 min read

Afzetpalen Met Lint Vanaf € 39,99

Published Jan 16, 24
6 min read